Nepal Govt. Regd. No. 1224/064, SWC Affiliation No. 22612

Contact

Sambhav Nepal (Kathmandu)

 

Address

G.P.O Box 1280, Thamel, Kathmandu, Nepal

Email

info@sambhavnepal.org

Telephone

+977 1 4423669

Fax

+977 1 4444911

Sambhav Nepal (Schweiz)

 

Address

Im Glockenacker 52 CH-8053

Z├╝rich, Switzerland

Email

melanie@sambhavnepal.ch

Telephone

+41 76 566 20 03